Diplomové práce

Polyfunkční dům u Botiče v Praze 10

Bc. Kateřina Čechová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navržený polyfunkční objekt je situován v pražských Vršovicích při potoku Botiči a fotbalovém  stadionu Bohemians. Sestává z části bytové a administrativní, vzájemně propojených obchodním parterem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.