Výstava ateliérových prací

(anti)námestie

Tatiana Šebová

Anotace

Dynamická povaha južného predmostia sa prejavuje nielen intenzitou dopravy. Okrem nej sa prejavujú aj iné formy. dynamika peších ťahov z kúpeľného centra. tekutosť siete existujúcich verejných priestranstiev. dynamika reliéfu a vodných tokov. most samotný naznačuje pohyb. Pohyb je podstatou tohoto miesta, a teda aj podstatou návrhu. Navrhujem slobodu prejavu pre všetky zmienené formy pohybu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek