Ze života FA

Slavností FA RESTART 3.0 jsme zahájili nový akademický rok

V pondělí 13. září 2021 jsme na Fakultě architektury ČVUT zahájili akademický rok 2021/2022, a to slavností FA RESTART. Po loňském kovidovém výpadku jsme tak mohli pokračovat v tradici zahájené v roce 2018.

Výuka sice začíná až 20. září, ale na FA je každý semestr už týden předem rušno. Studenti totiž zvažují, do jakých ateliérů by se chtěli a mohli zapsat a vedoucí ateliérů si zase vybírají, o které studenty by měli zájem. Když dojdou ke shodě, studenti se do ateliéru zapíší. Proto týden před zahájením výuky představují ateliéry nejen sebe, ale hlavně svá zadání, a to při hromadné prezentaci ateliérů.

Škola je plná studentů a pedagogů, takže tento den je ideální příležitostí se neformálně potkat se svými spolužáky, vyučujícími i přáteli (dokud to jde) a oslavit začátek školního roku i vše, co se oslavit nestihlo.

Také na letošním FA RESTARTU jsme, stejně jako jiné roky, pokřtili aktuální Ročenku FA ČVUT a dále knihu prof. Matúše Dully Jak napsat disertaci v oboru. Představili jsme nový promo předmět - tričko navržené Elizabeth Heyworthovou, která zvítězila ve studentské soutěži o návrh fakultního trička. Během večera se však všechna dostupná trička vyprodala, oddělení vnějších vztahů proto slibuje, že co nejdříve nechá vyrobit nová. Kromě triček si bylo možné koupit i další fakultní promo předměty.

Velmi nás těší, že při hledání muzikantů, kteří by uspokojili náročný vkus našich studentů a pedagogů, nemusíme chodit daleko a letošní kulturní část večera byla doslova a do písmene zajištěna "in house". O hudbu a zpěv se totiž postaraly naše studentky Iva a Jana Věnečkovy. Jana úspěšně absolvovala studium architektury v roce 2020 a Iva je v posledním ročníku magisterského studia. Také DJ Höfflinga, který následoval po dívčím duu, je naším bývalým studentem. Věříme, že se všem akce líbila a pevně doufáme, že letošní akademický rok bude na možnosti setkávání na fakultních pozemcích vstřícnější než ten loňský.

O příjemné prožití večera se postaral také Únětický pivovar, za což mu děkujeme.

Foto: Lubomír Kotek

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.