Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Základní umělecká škola Horní Počernice

Miriam Reichlová

Anotace

Základná umelecká škola sa nachádza v Horních Počernicích a dopĺňa tak areál, v ktorom sa taktiež nachádza gymnázium a materská škôlka. Stavba má pôsobiť jednoducho, ale zároveň aj útulne a hravo. V koncepte sa premieta obraz štvorca - na fasáde a v pôdoryse. Je to akousi pripomienkou všetkých škôl, ktoré som navštevovala, keďže na každej z nich sa taktiež štvorec nejako prejavoval.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký