Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Bc. Štěpán Beneš

Anotace

Ulice Podbělohorská jako živá tepna proudící městem. Zároveň bariéra, která rozděluje město ve dví. Stíněná strahovským kopcem se od Plzeňské vine mezi změtí prvorepublikových vil, panelových domů, terasových bytovek až se dostane na úplný okraj zástavby. Komplex deseti domů, který v tomto neutěšeném místě mezi Ladronkou a Skalkou vzniká, se pokouší navázat kontakt se svým okolím a zapadnout tak do soukolí Prahy. Hledá správné měřítko pro příjemné město a správný standard, který by poskytnul svým obyvatelům. Co je však dnešním standardem? Hledání odpovědi na tuto otázku je cílem a úkolem tohoto souboru. Prostředkem se mu stali terasy, předzahrádky, jižně orientované byty, soukromé garáže i společné prostory, příjemné prostředí živého města i klid pražské periferie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský