Diplomové práce

Konverze bývalého Svobodova pivovaru a sídla autobusové dopravy v Turnově

Bc. Tomáš Tomsa

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Konverze areálu navrací místu jeho důležitost ve vnitřním městě. Dochází k obnově objektů a parteru. Je doplněna uliční čára o nové objekty. Celý areál je řešen jako multifunkční s důrazem na celodenní využití. Historické objekty jsou zbaveny balastních adaptací. Nové budovy jsou řešeny jako jednoduché hmoty vycházející z okolních objektů. Projekt je založen na předem provedeném stavebně – historickém průzkumu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.