Výstava ateliérových prací

Autobusová zastávka s infocentrem

Bc. Petr Remeš

Anotace

Stávající objekt autobusové zastávky „Deštné v Orl. h., sjezdovka“ je v dlouhodobě neutěšeném stavu, obec proto rozhodla o jeho náhradě. Vzhledem k jeho, dalo by se říct, strategickému umístění poblíž obchodu s potravinami, který je přirozeným lokálním těžištěm (nakupovat sem chodí/jezdí jak místní, tak přespolní a samozřejmě i sezónní turisté), je projekt příležitostí dát pod jednu střechu (jednu investici) i více funkcí. Obec by si proto přála takový objekt, který slouží nejen jako přístřešek při čekání na autobus, ale také jako infocentrum, které by se sem přesunulo ze stávajících, nepříliš vyhovujících prostor v nedalekém bytovém domě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný