Výstava ateliérových prací

Anotace

Dva domy. Dvě věže. Dvě proluky. To jsou témata, kterými se zabývá tento návrh. Snaží se najít řešení ve věci zachování historicky cenného průhledu na Jindřišskou věž a kostel sv. Jindřicha při průchodu růžovou ulicí. Druhý z domů si dává za cíl stát se dokončením uliční fronty Jindřišské ulice. Zadání zahrnovalo také řešení vnitrobloku mezi oběma budovami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch