Výstava ateliérových prací

Anotace

Houštka je zachovalá divočina v nivě řeky Labe ve Staré Boleslavi. Historie celého území sahá až do sedmnáctého století. Od té doby prošla nejrůznějšími přeměnami. Královská obora, lázeňský areál, koleje Univerzity Karlovy, všechno to odvál čas a Houštka potřebuje znovu najít svůj směr. Revitalizace toků, obnova lužního lesa, prostupnost krajiny, rekreace obyvatel, to jsou hlavní témata na které jsme se soustředili tento semestr. Brali jsme v potaz přilehlé okolí lužního lesa a vymysleli strategii obnovy krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta