S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Ostrov Houštka

David Šmíd, Berenika Pilařová, Tereza Sladká

Anotace

Houštka je zachovalá divočina v nivě řeky Labe ve Staré Boleslavi. Historie celého území sahá až do sedmnáctého století. Od té doby prošla nejrůznějšími přeměnami. Královská obora, lázeňský areál, koleje Univerzity Karlovy, všechno to odvál čas a Houštka potřebuje znovu najít svůj směr. Revitalizace toků, obnova lužního lesa, prostupnost krajiny, rekreace obyvatel, to jsou hlavní témata na které jsme se soustředili tento semestr. Brali jsme v potaz přilehlé okolí lužního lesa a vymysleli strategii obnovy krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.