Výstava ateliérových prací

Volnočasové centrum Břevnov

Bc. Diana Veličková

Anotace

Navržené volnočasové centrum poskytuje tamnějším obyvatelům Břevnova možnost zastavit se zde cestou z práce pro nákup nebo využít další možnosti volnočasového centra. Hmoty obou budov s výškou čtyř nadzemních podlaží navazují na okolní domy a jsou oddělné průchozím veřejným prostranstvím. Průchozí koridor tak plní funkci jak spojovací na protější ulici, tak jako místo k setkávání. V parteru budovy čtvercového půdorysu se nachází služba - specializovaný obchod s pokojovými rostlinami, který sahá do 1. podzemního podlaží. V dalších nadzemních podlažích je keramická dílna a ateliéry s možností pronájmu. Druhý objekt na pozemku slouží k nákupu potravin a stravování. V parteru skrze dvě podlaží je obchod s kvalitními potravinami a vinárnou. Ve 3. a 4. nadzemním podlaží je restaurace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný