Výstava ateliérových prací

Základní škola Horoměřice

Bc. Veronika Plívová

Anotace

Napříč - Nově navržená škola se nachází na okraji Horoměřic, v oblasti, kde se plánuje nová výstavba rodinných domů. Skrz daný pozemek procházela cesta, kterou jsem chtěla uchovat, a ta značně formovala návrh. Nejenže prochází v upravené podobě celým územím, ale zároveň i díky svažitosti terénu je ze středu vidět napříc celým pozemkem a je možné dohlédnout až do Prahy. Tělocvična byla dispozičně oddělena od zbytku školy a projena byla vstupní halou, ve které nalezneme šatny a velké pobytové schodiště do 2NP. Přízemí je věnováno společným učebnám, vedení, knihovně, jídelně a tělocvičně. 2NP zabírá 1.stupeň a v posledním podlaží najdeme 2.stupeň. Hmotově odkazuje na staré vesnické školy s klasickou sedlovou střechou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha