Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM - HOLEŠOVICE

Kristýna Havlenová

Anotace

Nově vzniklý blok otevírá další možnosti rozvoje pražských Holešovic. Navržený bytový dům na nároží nabízí prostor k bydlení s různě velkými byty a ke komerci v živém dvoupatrovém parteru. Projekt pracuje s terénem a vytváří nový typ veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer