Výstava ateliérových prací

ZOO Praha, restaurace Obora

Alexandra Nikolić

Anotace

Areál oblasti Obora v pražské ZOO je v novém návrhu řešen jako kompozice objektů, sestávající z hlavní budovy restaurace s prodejnou a ubytováním, rozhledny a společného zastřešení. Jednoduché hmoty sjednocuje zastřešení membránovou konstrukcí. Střešní konstrukce, upevněna systémem podpor a táhel, vytváří ve spolupůsobení s dalšími objemy prostorovu kompozici, kterou má divák možnost sledovat při průchodu pod ní, při návštěvě střešní terasy i zvrchu při pohledu z rozhledny. Vedlejším zadáním bylo přijít s myšlenkou řešení nového výběhu pro orangutany. Pavilon tvoří voliéra, nesena svislými podporami, napnutá na ocelový rám s prosklenými plochami; návštěvníkům je umožněn částečný vstup dovnitř. Spojovacím tunelem je možný pohyb zvířat mezi vnitřním a venkovním výběhem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek