Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Parkovací dům Karlovy Vary

Jakub Blažek

Anotace

Kvůli problému s narůstajícím počtem automobilů ve městě jsem se rozhodl navrhnout parkovací dům místo jednoho ramene dálničního sjezdu (bude posunut). Hlavní myšlenka byla, zanechat na tomto místě co možná nejvíce zeleně a co nejvíce parkovací dům skrýt. Pouhé výrazné části jsou boční chodiště a příchozí most od radnice. Cílem této stavby je vytvoření průchozí zóny z Chebského mostu k radnici, vytvořit prostor pro rekreaci a volný čas, či pouhé zastavení, dodat prázdnému místu využití, vytvořit příjemnější cestu pro občany a zejména ulevit městu od množství automobilů. Prostor parkoviště se dá využít buďto jako parkovací stání, či si lidé mohou pronajmout část pater a zde uspořádat například nějakou událost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek