Výstava ateliérových prací

Hmatový zápisník

Natálie Procházková

Anotace

Hmatový zápisník slouží jako alternativa k zapisování na papír během terapie tmou, pobytu v naprosté tmě po dobu několika dní. Sestává ze sady kamenů, které jsou opatřeny motivy vrytými do jejich vrchní části. Kameny mohou být libovolně uspořádány na základě vlastního uvážení uživatele a tím zachytit emoci či myšlenku bez pomoci písma.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel