Závěrečné práce

Yacht klub v Podolí

Bc. Marek Řezáč

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Podolský přístav je unikátním místem nejen pro kotvení lodí na Vltavě. Cílem diplomního projektu je návrh nové budovy yacht klubu, jeho zázemí s navazujícími funkcemi včetně restaurace a odpovídající revitalizací přístavu, která reaguje na v současnosti  neuspořádanou a nepřehlednou situaci a z provozní stránky nedostačující stav historické budovy yacht klubu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.