Výstava ateliérových prací

Zahrádky - Rekreační centrum za zdí

Oksana Džabarjan

Anotace

Areál bývalého renesančního zámeckého pivovaru v Zahrádkách u České Lípy je dnes už spíše zříceninou, datovanou podle dochovalého stavu rokem 1609. Zachovaly se pouze rozlehlé podzemní prostory vytesané ve skále, klenuté prostory bývalé sladovny a také zadní stěna bývalé varny s komínem. Návrh se snaží navrátit místu jeho bývalou slávu a atmosféru, ale pomocí funkčně jiné náplně. Areál nabízí multifunkční prostor pro rekreaci - v přízemí se nachází klenutá restaurace, kanceláře k pronájmu, v patře dále dlouhodobé a krátkodobé ubytování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler