Závěrečné práce

OSOBNÍ PŘÍSTAV BRATISLAVA - FAJNOROVO NÁBŘEŽÍ

Bruncková Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh sa snaží oživiť Fajnorovo nábreže v Bratislave nie však nanovo prúdom tovarov nákladného prístavu, ale prúdmi rôznych skupín ľudí. Plochu nábrežia delím na funkčné zóny podľa charakteru nábrežných budov. Od pokojného parku sa presúvame športovými plochami až na skultivované námestie. V samotnom návrhu budovy prístavu odbáčam od zabehaných spôsobov monotematických čakacích hál a nový prístav chápem ako miesto mestskej rôznorodosti v malej mierke. Hlavným prepojením je spojenie turizmu s kultúrou, ktorá sa na nábreží ponúka vo forme Slovenského národného múzea. Budova je s daným múzeom prepojená vo viacerých úrovniach a okrem zázemia pre cestujúcich ponúka gastro prevádzky, workshopové možnosti, administrativu, obchod a hotel. Všetky funkcie sa spájajú v tichom nádvorí s výhľadom na Dunaj a náprotivú stranu rieky. Z najvyššej terasy je možné vidieť Bratislavský hrad. Hlavnou inšpiráciou boli antické nádvoria tvorené dominantnou budovou a príjemným stĺporadím. Budova národného múzea od achitekta Harminca je navrhnutá v historizujúcom klasicistickom štýle so silnými antickými motívmi. Autor sa tu priam skláňa antike a zároveň sa s ňou vo svojich ďalších dielach už rozlúčil. Vyberám preto modul s Harmincovho múzea a na jeho základe navrhujem južnú dostavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.