Výstava ateliérových prací

Galerie pod Mánesem

Jonáš Staníček

Anotace

Galerie pod Mánesem se nachází v pražském Klárově a skládá se ze dvou budov. Jedna slouží jako galerie a druhá jako drobná kavárna se studovnou. Bližší z budov (kavárna) vytváří s náspem mostu pozorovací plošinu. Galerie pracuje s halou jako s divadlem. Budovy spolu vytváří drobné náměstí a navozují zde antikizující a lehce monumentální dojem. K zadní části galerie je připojena drobná zahrada, která slouží společně s venkovní výstavou jako reklama galerii. Budovy se snaží o plynulé začlenění do ustáleného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák