Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

ORIONKA - bytový dům

Daria Borysenko

Anotace

Lokalita leží na rozhraní vinohradské blokové a vilové zástavby - areál dnes nefunkční tramvajové vozovny. V tomto ohledu bylo jedním z cílů respektovat okolní zastavbu a udělát přechod z bloků na vily. Projekt představuje dvě obytné budovy. Každá má šest podlaží, přízemí slouží jako komerční a obchodní prostor. V ustoupeném patře se nachází terasa. K dispozici je také podzemní garáž pro 80 parkovacích míst .

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.