Závěrečné práce

Knihovna Milano

Blažek Michal

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Biblioteca Milano. Do ulice důstojná a nenápadná, při bližším pohledu solidní a s respektem doplňující zanedbávaný park. Park v centru města obklopený zaparkovanými automobily, neudržovaný, nevyužívaný, nepřívětivý s potenciálem ke zlepšení a k obnovení pěší promenády z předminulého století. Na místo navrhuji veřejnou instituci - knihovnu dostupnou široké veřejnosti doplňující rastr stromů, nebránící pohybu v parku a s minimálním půdorysným zásahem, knihovnu co směrem z ulice tvoří bránu do parkového souostroví, místo pro studium v korunách stromů s klidnou atmosférou s prostory s různým měřítkem a náladou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.