Výstava ateliérových prací

Bauerova vila a novostavba vstupního centra v Hrušovanech

Bc. Veronika Vokáčová

Anotace

Bauerova vila se nachází v Hrušovanech u Brna v Jihomoravském kraji. V průběhu let došlo k několika proměnám, které výrazně narušily její podobu, jako například zastavění teras a změna dispozic s velkými zásahy do interiéru. Dojde tedy k restaurování a rekonstrukci. Vila bude zpřístupněna pro návštěvníky. Novostavba vstupního centra se nachází blíže k hlavní komunikaci. Před samotnou stavbou se nachází parkoviště a shromažďovací plocha. Stavba má jedno nadzemní podlaží, čímž nenarušuje dominantu samotné Bauerovy vily a je rozdělena na dva samostatné celky. Ve východní části se nachází prostorná hala, prodej vstupenek, kancelář a zázemí. V západní části je kavárna, zázemí kavárny, toalety a sklad. Ze vstupní haly i z kavárny je výhled na vilu a na zahradu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa