Závěrečné práce

Nalezení místa pro radnici městské části Prahy 10 a její návrh.

Bc. Jan Holub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je radnice městské části Praha10. Projekt hledá odpověď na otázku Co to je radnice v roce 2013? Součástí zadání je i nalezení správného místa pro stavbu radnice, její návrh a návrh jejího okolí. Úkolem bude nalezení synergických funkcí souvisejících s fungováním radnice a jejich případné včlenění do návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.