Výstava ateliérových prací

OBÝTNÁ ZÁSTAVBA V HOLEŠOVICÍCH

Viktor Bodnarchuk

Anotace

Narvržený objekt je součástí klidné oblasti v centru Prahy - v Holešovicích. Hlavním cílem bylo začlenění nové hmoty do již navrženého urbanistického plánu, který doplňuje nezastavěné území dané části města. Dům navazuje na jednoduchost provozu a také na vztahy mezi ostatními budovami a jejich pravidelnost. Tyto body se projevují v prostorové sjednocenosti půdorysu a fasád domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer