Závěrečné práce

PAMÁTKOVÁ REHABILITACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V ROŽMBERKU

Kolovský Martin

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá památkovou rehabilitací zámeckého areálu v Rožmberku. Cílem návrhu je propojit zámecký areál s hradem a vytvořit v něm turistické a konferenční centrum. Součástí práce je i dílčí stavebněhistorický průzkum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.