Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM V HOLEŠOVICÍCH

Aleš Krajči

Anotace

Bytový dům se nachází u nádraží v severní části Holešovic. Je součástí navrženého bytového bloku. Výraz a koncepce domu je ovlivněna místem. Od ulice ustupuje, do vnitrobloku se otevírá. Objekt je složen ze sedmi nadzemních podlaží a jednoho podzemního, ve kterém jsou technické místnosti a sklady. V přízemí objektu je umístěn obchod se zeleninou a vjezd do uvažovaného podzemního parkoviště pod vnitroblokem. Následující dvě podlaží tvoří malometrážní byty. Přes čtvrté až páté podlaží se táhnou byty mezonetové. Největší obytné prostory jsou v šestém a sedmém podlaží. Dohromady dům pojímá 16 bytových jednotek různých dispozic. Střešní terasa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer