Výstava ateliérových prací

Velké centrum Holešovice

Bc. Aneta Vesecká, Bc. Veronika Vokáčová

Anotace

Návrh se snaží o citlivou dostavbu rozhlehlého brownfieldu a plynulé propojení a sjednocení dvou odlišných čtvrtí. Jeho hlavním mottem je nenásilnost, lidskost, přehlednost a kreativita. Protože klíčovým potenciálem území je vznik rozšířeného centra hlavního hlavního města Prahy, je zde kladen důraz na dostatek občanské vybavenosti, volného, veřejného prostoru, ale i nové možnosti bydlení. Uprostřed navržené zástavby je vytvořeno rozhlehlé polyfunkční centrum, podněcující mnoho různorodých dějů. Silný charakter místu přidává navržený viadukt pro železniční dopravu, jehož vzezření můž být chápané jako připomenutí průmyslové historie území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák