Výstava ateliérových prací

HUSTOTA

Martin Řezáč

Ocenění

Anotace

Bytový atriový dům v pražských Holešovicích v přímé blízkosti metra, se snaží zahustit město i na místech již z části zastavěných. Stavba začleňuje samostatné ryze technické objekty výtahu a výduchu metra do městské zástavby. Hra oválných a ostrých tvarů je výrazná napříč návrhem a propisuje se i do jednotlivých dispozic bytů. Ty jsou uspořádány kolem výduchu a proskleného atria. V typickém podlaží jsou byty více městské, naopak v odskočených podlažích už více buržoazní. Parter s podloubím je věnován komerčnímu prostoru a obsluze domu.

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.