Výstava ateliérových prací

Šachy z lezeckých lan

Tadeáš Rulík

Anotace

Zadání bylo zpracováváno ve spolupráci se vznikajícím lezeckým centrem, které disponuje množstvím starých, k dalšímu lezení nevhodných lezeckých lan. Tato lano se dají nadále využít i jinak a naším úkolem bylo navrhnout jejich alternativní využití, tedy přijít s netradičním, zajímavých a inovativním pojetím práce s lanem. Má práce je inspirována podobností mezi šachy a lezením v hledáním mnoha možných cest. Pro výrobu šachovnice jsem použil jednoduchého splétání, které zajišťuje pevné spojení lan k sobě bez použití jiných materiálů. Figurky jsou tvořeny pomocí natavení konců lan. Při této úpravě a správném provedení vzniká na konci lana elegantní lesklá a hladká ploška, kterou jsem využil jako jednotící prvek figurek, figurky jsou dobře rozpoznatelné a ploška zároveň materiál pozdvihuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit