Výstava ateliérových prací

Za živé centrum!

Bc. Marek Wagner

Anotace

Jak má vypadat výstavba v pražském centru? Na jaké společenské problémy by měla reagovat? A měla by se zastavět právě naše parcela, když je zde proluka se zahradou nepřetržitě již od středověku? Navrhuji městské nájemní byty pro dlouhodobé bydlení rodin. Stálé obyvatele různých věkových skupin centrum nutně potřebuje. V objektech se kromě bydlení nachází další funkce, které zpříjemňují místním život - tělocvična pro okolní školy a místní, učebny pro nedaleké ZUŠ a komunitní prostory pro obyvatele domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch