Výstava ateliérových prací

MĚSTO NAD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ - KANCELÁŘSKÁ BUDOVA S JÍDELNOU

Bc. Vlada Kiriazeva

Anotace

Jedná se o první budovu jižně od hlavního nádraží. Tomu se přizpůsobuje zaměření budovy. V objektu jsou navrženy 3 funkce: kancelář, jídelna, komerce. Vzhledem k umístění objektu, jsou zvolené funkce obzvlášť žádané. Hlavní myšlenka návrhu „suchou nohou do práce“. Budova je propojena s vlakovými nástupišti pomocí podzemního parku, kterým chodci dojdou přímo do pasáže navržené budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten