Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM VLASTISLAVOVA

Martin Sucharda

Anotace

Bytový dům se nachází v jedné z mnoha proluk v oblasti mezi náměstí Bratří Synků a Otakarovou. Nalezneme zde nejrůznější typy budov, tovární komíny i přízemní přístřešky. Návrh se snaží o nenásilné vyplnění téměř 24m široké proluky mezi prvorepublikovými bytovými domy. Uliční fasáda domu je vertikálně dělena na tři části kvůli větší šířce proluky, než ostatních domů. Důležitou součástí projektu je vnitroblok, kde je pro potřeby studie počítáno s odstraněním současné jednopodlažní zástavby a vytvořením podzemních velkokapacitních garáží pro téměř celý blok a s vytvořením parku nad nimi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský