Výstava ateliérových prací

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA - GALERIE A VESTIBUL METRA

Jakub Sýkora

Anotace

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je zmenšit, rozdělit a tím i zpříjemnit obrovské veřejné prostranství v těsném okolí kongresového centra. Jako svou část projektu jsem si zvolil oblast stávající stanice metra Vyšehrad a na ni navazující polovinu rozlehlé terasy nad stěnou ztvárněnou Stanislavem Kolíbalem. Toto místo nabízí krásný panoramatický výhled na Vinohrady. Vestibul metra je pro snadnou orientaci navržen velmi velkoryse a otevřeně. Jde o vzdušný prostor obklopený nosnou ocelovou konstrukcí a proskleným pláštěm. Vestibul je komunikačním uzlem spojujícím park, stezku na Vyšehrad, kongresové centrum, metro a vstup do galerie. Silným protikladem tohoto akvária je masivní introvertní betonová hmota galerie. Obě hmoty na sebe navazují ve všech patrech (dvěma vstupy a balkónem).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.