Závěrečné práce

Pražské transferium–Hlavní nádraží–Masarykovo nádraží–Florenc

Bc. Tomáš Havelka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh řeší architektonicko‐urbanistickou koncepci Hlavního nádraží v Praze. Hlavním cílem je návrh jeho lepších propojení s okolními městskými částmi a  využití potenciálu jednoho z nejvíce vytížených dopravních uzlů metropole. Celý návrh je koncipován jako vize možného rozšíření v roce 2049.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.