Výstava ateliérových prací

Jindřišská - Růžová

Daniel Krupka

Anotace

Dříve klidná cesta Nového Města, dnes rušná tepna ve středu Prahy. Jak se popasovat s nástupem nové doby v historickém jádru velkoměsta? Návrh využití jednoho z posledních nezastavěných prostor v užším centru Prahy přímo pod Jindřišskou věží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.