Výstava ateliérových prací

Bytový dům v Holešovicích

Bc. Adam Zatloukal

Anotace

Chaotická urbánní struktura v okolí holešovického nádraží je do značné míry převzatá po zaniklé vesnici, v průběhu minulého století jí tvarovala průmyslová výroba, no a navíc jsou v současnosti celé Holešovice rozděleny mezi stovky různých majitelů. Ve výsledku se jedná o oblast velice rozdrobenou, nepřehlednou a poztrádající vlastní identitu. Jakési tápání po nalezení identity, po autentickém zhmotnění ducha místa, se projevilo i v mém navrhování a já se rozhodl navázat na industriální minulost Holešovic.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer