Výstava ateliérových prací

HUSTOTA HOLEŠOVICE

Šárka Nováková

Anotace

Předmětem semestrální práce bylo navrhnout bytovou stavbu v Holešovicích. Cílem návrhu je propojení všech generací, vrstev a typů lidí. Hlavní inspirací pro návrh bytové stavby byla zahuštěná a uskočená ulice v Hongkongu. Stavba se skládá z šesti hmot různě vyvýšených a odsazených od ulice. Uskočením hmot od sebe vzniklo uvnitř atrium s ochozem. Výšková gradace hmot vytváří ve vyšších podlažích terasy pro jednotlivé byty. Nejnižší věž má šest podlaží a nejvyšší deset. Náplní parteru je mateřská škola a jídelna. Oba prostory jsou propojeny společnou kuchyní.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.