Závěrečné práce

Čerčany - městečko na železnici

Bc. Martin Doležal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá stanovením vize městečka Čerčany, návrhem chybějícího náměstí, návrhem nové čtvrti a podpořením rozvoje městečka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.