Výstava ateliérových prací

CHOTKOVA ULICE - studentské bydlení

Martina Jurčíková

Anotace

AKADEMICKÉ UBYTOVANIE Pozemok medzi historickými Malou Stranou a Hradčanmi má byť prístupný všetkým. Tvar sa inšpiroval náprotivším svahom a prvkami okolitých budov. Pavlač, terasa, študovňa a spoločenská miestnosť na prízemí ponúkajú možnosť nadviazania kontaktov medzi obyvateľmi, teda pocit komunity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.