Závěrečné práce

Doplněk do domácnosti

Šimunová Eva

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalárska práca je zameraná na pestovanie drevokazných húb v domácnosti. Presnejšie, o následné použitie kávovej usadeniny, ako substrátu na pestovanie drevokazných húb. Kávový odpad sa používa na pestovanie na farmách. Výhodnou je opakované použitie odpadového materiálu, a tým zníženie dopadu činnosti človeka na životné prostredie. Na trhu chýba produkt, ktorý je zameraný na možnosť pestovania v domácich podmienkach. Ako cieľ bakalárskej práce som si vytýčila navrhnúť doplnok do domácnosti, ktorý by zjednodušil a zatraktívnil pestovanie vlastných húb.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.