Výstava ateliérových prací

Nová chebská náměstí

Bc. Marek Wagner

Anotace

Jedná se o návrh a kultivaci tří veřejných prostranství v rámci nové čtvrti. Materiálové i prostorové řešení odpovídá předpokládané intenzitě využívání. Náměstí ve středu čtvrti u rušné ulice je proto řešené jako zpevněné s větší volnou plochou. Naopak prostranství u KC Svoboda je řešeno jako pobytové s parkovými úpravami a navazuje na řeku Ohři (pobytová schodiště). Obě prostranství jsou propojena lipovou alejí. Tento projekt navazuje na mou ateliérovou práci z LS 2020 (ATU Chebská předmostí). Projektová dokumentace je upravena pro účely studentské práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov