Výstava ateliérových prací

BERLÍN/DOSTUPNÉ BYDLENÍ +

Josefína Jandáková, Lucie Košková

Anotace

dva domy a prostor mezi nimi rozdílný základ a společná funkce uvnitř rozmanité a přitom sjednocené stejně jako celá okolní čtvrť Domy se nachází v pestré čtvrti Kreuzberg, jejíž obyvatelé jsou různorodí podobně jako čtvrť samotná. Cílem projektu bylo vytvořit sdílené bydlení. Dispoziční řešení je v každém z domů odlišné, jejich funkce však zůstává jednotná. Propojenost domů symbolizuje také fasáda, která je v místech vertikální komunikace tvořena perforovaným zdivem a jejíž princip perforace se odráží i ve dláždění dvora. Partery se skrze kavárnu v severním domě a její provozovnu v jižním domě otevírají návštěvníkům. Z poměrně rozlehlého dvora se tak stává místo, které do klidného vnitřního světa uvnitř bloku pouští část živého ruchu z okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.