Výstava ateliérových prací

Aktualizace Solidarity

Anežka Emma Wald

Anotace

Sídliště Solidarita, které se nachází v pražské části Strašnice, je skvělým příkladem československé reakce na nedostatek obydlí pro své obyvatele v období po druhé světové válce. Onehdy krásná myšlenka sjednocení, propojení a sdílení je dnes na kusy (doslova) za ploty a přerostlým křovím. Tento návrh chce obnovit idey jako například sdílené sady a chce přidat nové nápady ohledně hospodaření s vodou, abychom se dostali o krok blíže k udržitené budoucnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt