Ze života FA

Město na koleji

Výstava Město na koleji představila výsledky výzkumného projektu Nikolety Slovákové, doktorandky Fakulty architektury ČVUT v Praze. Zaměřila se v něm na revitalizaci železničních tratí a objektů k nim náležejících na kulturní instituce. Železniční trať nevnímá ve městě jako překážku, ale jako nedílnou součást, hlavní osu při urbanizaci.

V práci autorka vytvořila výběr lineárních míst – od radikálních utopických měst až po současné tendence, které zásadně ovlivňují autorčinu tvorbu. Výzkum aplikovala na případové studie ve třech zemích (Slovensko, Česká republika a Polsko). V každé zemi se věnovala jinému problému, kterému se snažila porozumět a přeměnit negativa lokality v pozitiva.

 

1. SUPERORGANIZMUS – Slovensko, trať: Margecany – Červená Skala 2020

Tato trať je železniční tratí lokálního významu spojující střed a východ Slovenska. Je označována za jednu z nejkrásnějších tratí na Slovensku. V rámci projektu autorka neusilovala o doplnění chybějících funkcí do jediného objektu, které by zkvalitnily životní úroveň v údolí, ale o vytvoření rozsáhlého "superorganismu" v rámci země.

Autorka navrhuje opravit a doplnit lineární síť novými zastávkami. Snaží se chápat prostor železniční zastávky jako hybrid mezi hangárem pro vlakový modul, ve kterém je vždy vložena nová funkční jednotka občanské vybavenosti, a klasickou čekací stanicí.

2. PARAZIT – Česká republika, Negrelliho viadukt 2017

Negrelliho viadukt je historicky nejstarším železničním mostem přes Vltavu. Dosahuje téměř 1,5 km. Propojuje historické centrum města s "Art District" Prahou 7. Most je důležitou dopravní spojnicí z Masarykova nádraží do stanice Praha-Bubny a dál, proto není možné uvažovat nad proměnou jeho funkce pouze jako veřejný prostor určený pro chodce. Projekt hledá způsob, jak se může stát dopravní stavba novou městskou čtvrtí a sekundární vrstvou veřejného prostoru v centru města Prahy, bez narušení chodu dopravy.

Práce je zaměřena na přidávání kulturních a společenských institucí do lokalit, kde chybí, a tím vytváří samostatné kreativní lineární město na viaduktu. Přináší s sebou nové dopravní spojení, nový dopravní prostředek  a experimentální prostory (pavilony), které jsou umístěny nad, vedle nebo pod kamennou konstrukcí mostu.

3. MIMIKRY – Polsko, Bunkry Konewka / Jeleń 2021

Bunkry Konewka sloužily jako jedno ze tří hlavních Hitlerových velitelských středisek na východní frontě. V roce 2005 byly přestavěny na muzeum. Nachází se v lese poblíž města Spała v bývalém komplexu německých velitelských stanovišť Gefechtsstand "Anlage Mitte". Bunkr je dlouhý 380 metrů a tvoří ho mimo jiné železniční tunel.

Ve výzkumu se v tomto případě autorka zabývala revitalizací prostoru bez zásadních zásahů do objektu a zároveň vytvářela multifunkční prostor. Využila přítomnost železničních kolejí, díky nimž je objekt jednoduše pretransformovatelný na expozici, divadlo, hudební sál, atd.

Výstava dále představila projekty studentů FA ČVUT ateliéru Balejová–Mrázová a VŠVU ateliéru Hájek–Rypáková, kteří se v akademickém roce 2020/2021 věnovali tématu železnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.