Výstava ateliérových prací

BAUEROVA VILA A NOVOSTAVBA VSTUPNÍHO CENTRA V HRUŠOVANECH

Bc. Aneta Vesecká

Anotace

Kromě rekonstrukce puristické vily od Adolfa Loose, za účelem zřízení expozice, bylo součástí ateliérové práce návrh novostavby a proměna neutěšeného pozemku v Hrušovanech u Brna. Koncept je založen na jednoduchosti a přehlednosti s podpořenou industriální stopou území, ve kterém vila vznikala. Novostavba má převážně informační a rekreační funkci - nachází se zde kavárna, toalety a otevřené prostory s informacemi a prodejem suvenýrů. Doplňkovou funkcí je administrativní zázemí, sklad atp. Stavba je navržena jako přízemní objekt s porostlou fasádou a extenzivní zelenou střechou, jež budovu lépe začlení do prostředí uzavřené zahrady a nekonkuruje tak Bauerově vile, pro kterou je navržena rekonstrukce vedoucí k jejímu autentického stavu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa