Výstava ateliérových prací

ÚSTÍ NAD LABEM - STŘEKOV

Bc. Helena Křivková

Anotace

Klidná část města Ústí nad Labem – Střekov na pravém břehu Labe je charakteristická svou výraznou blokovou zástavbou. Ve svém návrhu přistupuji k řešenému území jako ke dvou částem, které jsou rozděleny současným železničním mostem, na část Horní Střekov a Dolní Střekov. .

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký