Výstava ateliérových prací

Městský dům se sálem Zátory

Jakub Kubát

Anotace

Zadáním zimního semestru byla Hustota. Na tvarově komplikované parcele navrhuji zde městský dům s univerzálním sálem ve vnitrobloku. Jedná se o dva svébytné objekty provázané můstkem. Dům do ulice nabízí klasický městský parter a komerční plochu, v přízemí objektu sálu se nachází bar/foyer. V druhém nadzemním podlaží je sál samotný, který je můstkem propojený do hlavního objektu, ve kterém se nachází zázemí. Vyšší podlaží obsahují 15 bytových jednotek - především 2kk-4kk. Celková geometrická komplikovanost parcely se promítá jak na fasádu, která je prolámána arkýři, tak i v půdorysech bytů, které jsou komponovány tvarovány po jednotlivých místnostech. Snažil jsem se najít optimální poměr mezi zastavěností, hmotou, počtem podlaží a celkovou plochou objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.