Výstava ateliérových prací

HORTUS BOTANICUS TŘEBOŇ

Vojtěch Palm

Anotace

Soubor pavilonů pro účely Botanického ústavu – oddělení Experimentální zahrady a Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni. Stavební program se skládá z vnitřních a venkovních expozic pro veřejnost a z výzkumného pracoviště. Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu vznikala postupně od roku 1976 a sloužila převážně k vědeckým účelům. Dnes má charakter malé specializované botanické zahrady a je otevřena studentům i široké veřejnosti. K hlavním činnostem Sbírky patří udržování kultur ohrožených rostlin, spolupráce s orgány ochrany přírody a botanickými zahradami v České republice i v zahraničí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka