Závěrečné práce

Dostavba proluk na náměstí v Jáchymově

Bc. Šárka Kubicová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je dostavba a revitalizace Hornického náměstí v Jáchymově (dnešní Náměstí Republiky). Náměstí je součástí městské památkové zóny v horní části města. Zástavba kolem náměstí, tvořena převážně historicky cennými objekty, je narušena několika prolukami, které vznikly po rozsáhlých demolicích ve městě v 70. a 80. letech 20. století. Cílem diplomové práce je obnovit kontinuální charakter zástavby kolem náměstí a doplnit zde funkce, které by pomohly k rozvoji a revitalizaci horní části města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.