Výstava ateliérových prací

Jihlava - Jeruzalem / Idea - Sen - Túžba

Bc. Patrik Michal Berinšter

Anotace

Možno si predstaviť rozdiel medzi stojacim a letiacim šípom. V prípade, že si dáme ruky pred oba, rozdiel zistíme takmer okamžite. Keď však šípy odfotografujeme a porovnávame, potom ich prakticky nemožno rozlíšiť. Letiaci šíp sa líši od stojaceho tým, že si v sebe udržiava svoju východiskovú polohu, ako aj svoj cieľ. Má v sebe pre pozorovateľa fotografie neviditeľnú spomienku a imanenciu. Obe sú vo svojej podstate neprítomnosťou. Vzhľadom na teóriu miesta ako daného prítomnéh vzťahového rámca, nemožno letiaci a stojaci šíp rozlíšiť. Prehliada sa subtílny, ale zásadný charakter prítomnosti týchto neprítomností. Peter Eisenman Moving arrows, eros and other errors

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán